EBI raport bieżący nr 02/2013


2013.11.23, nr 2/2013

Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu

Zarząd Spółki Agromep S.A. z siedzibą w Kościanie ("Spółka") informuje, że w dniu 22 listopada 2013 roku został złożony do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 760.000 (słownie: siedemset sześćdziesiąt tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz akcji serii B wyemitowanych przez Spółkę, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:

Michał Lichaj - Prezes Zarządu
Łukasz Miszkiewicz - Członek ZarząduDane kontaktowe

Od 2006 roku Agromep S.A. zdobywa doświadczenie w branży rolniczej i aktywnie działa na rynku, rozszerzając portfolio o nowe marki ciągników i maszyn rolniczych.

ul.Gostyńska 71, 64-000 Kościan

Tel. 65 511 09 08

agromep@agromep.pl

Szybki kontakt