EBI raport bieżący nr 02/2018


2018.01.18, nr 2/2018

Przedłużenie obowiązywania umowy z Autoryzowanym Doradcą

Zarząd spółki Agromep S.A. z siedzibą w Kościanie ("Spółka") informuje, iż w dniu 18 stycznia 2018 roku powziął informację o podpisaniu aneksu nr 4 z dnia 18 stycznia 2018 roku do umowy nr 76/2012/DG z dnia 1 lutego 2013 roku, zawartej z Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. Sp. k., na podstawie którego obowiązywanie umowy w zakresie pełnienia przez Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. Sp. k. funkcji Autoryzowanego Doradcy na rzecz Spółki zostaje przedłużone do dnia 14 stycznia 2019 roku.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:

Michał Lichaj - Prezes Zarządu
Łukasz Miszkiewicz - Członek ZarząduDane kontaktowe

Od 2006 roku Agromep S.A. zdobywa doświadczenie w branży rolniczej i aktywnie działa na rynku, rozszerzając portfolio o nowe marki ciągników i maszyn rolniczych.

ul.Gostyńska 71, 64-000 Kościan

Tel. 65 511 09 08

agromep@agromep.pl

Szybki kontakt