EBI raport bieżący nr 02/2020


2020.01.24, nr 2/2020

Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Agromep S.A. z siedzibą w Kościanie ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 24 stycznia 2020 r. Rada Nadzorcza Spółki działając zgodnie z § 17 oraz § 20 Statutu Spółki powołało w skład Rady Nadzorczej:

- Panią Agnieszkę Miszkiewicz

Dodatkowe informacje o powołanym Członku Rady Nadzorczej, przedstawione zgodnie z treścią §10 pkt 20 załącznika nr 1 do Regulaminu ASO, stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
§ 3 ust 1 pkt 7 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Michał Lichaj - Prezes Zarządu
Łukasz Miszkiewicz - Członek Zarządu

 Kwestionariusz_Osobowy-Agnieszka_MiszkiewiczDane kontaktowe

Od 2006 roku Agromep S.A. zdobywa doświadczenie w branży rolniczej i aktywnie działa na rynku, rozszerzając portfolio o nowe marki ciągników i maszyn rolniczych.

ul.Gostyńska 71, 64-000 Kościan

Tel. 65 511 09 08

agromep@agromep.pl

Szybki kontakt