EBI raport bieżący nr 03/2013


2013.11.25, nr 3/2013

Rejestracja w KDPW praw do akcji serii B

Zarząd Agromep S.A. z siedzibą w Kościanie ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację, że w dniu 21 listopada 2013 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (dalej: KDPW) podjął uchwałę nr 873/13.

Na mocy w/w uchwały Zarząd KDPW postanowił zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 760.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł każda i oznaczyć je kodem PLAGRMP00028 pod warunkiem wprowadzenia tych praw do akcji do alternatywnego systemu obrotu.

Zarejestrowanie w/w praw do akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w terminie 3 dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych dokumentów potwierdzających wprowadzenie tych praw do akcji do alternatywnego systemu obrotu.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:

Michał Lichaj - Prezes Zarządu
Łukasz Miszkiewicz - Członek ZarząduDane kontaktowe

Od 2006 roku Agromep S.A. zdobywa doświadczenie w branży rolniczej i aktywnie działa na rynku, rozszerzając portfolio o nowe marki ciągników i maszyn rolniczych.

ul.Gostyńska 71, 64-000 Kościan

Tel. 65 511 09 08

agromep@agromep.pl

Szybki kontakt