EBI raport bieżący nr 05/2015


2015.06.02, nr 5/2015

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2015 roku.

Zarząd spółki Agromep S.A. z siedzibą w Kościanie ("Spółka") niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2015 roku o godzinie 13:00 w siedzibie Spółki przy ul. Gostyńskiej 71, 64-000 Kościan.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z projektami uchwa

Ponadto Spółka na własnej stronie internetowej www.agromep.pl zamieszcza:
- dokumentację, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu;
- formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika;
- wzór pełnomocnictwa.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące Spółkę:

Michał Lichaj - Prezes Zarządu
Łukasz Miszkiewicz - Członek Zarządu

 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

 Projekty uchwałDane kontaktowe

Od 2006 roku Agromep S.A. zdobywa doświadczenie w branży rolniczej i aktywnie działa na rynku, rozszerzając portfolio o nowe marki ciągników i maszyn rolniczych.

ul.Gostyńska 71, 64-000 Kościan

Tel. 65 511 09 08

agromep@agromep.pl

Szybki kontakt