EBI raport bieżący nr 05/2019


2019.02.28, nr 5/2019

Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą

Zarząd spółki Agromep S.A. z siedzibą w Kościanie ("Spółka") informuje, iż w dniu 28 lutego 2019 roku zawarł porozumienie o rozwiązaniu umowy nr 76/2012/DG z dnia 1 lutego 2013 roku, wraz z późniejszymi aneksami do umowy, zawartej z Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. Sp. k., na pełnienie przez Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. Sp. k. funkcji Autoryzowanego Doradcy na rzecz Spółki, z dniem 28 lutego 2019 r.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:

Michał Lichaj - Prezes Zarządu
Łukasz Miszkiewicz - Członek ZarząduDane kontaktowe

Od 2006 roku Agromep S.A. zdobywa doświadczenie w branży rolniczej i aktywnie działa na rynku, rozszerzając portfolio o nowe marki ciągników i maszyn rolniczych.

ul.Gostyńska 71, 64-000 Kościan

Tel. 65 511 09 08

agromep@agromep.pl

Szybki kontakt