EBI raport bieżący nr 06/2013


2013.12.18, nr 6/2013

Wprowadzenie akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect

Zarząd Spółki Agromep S.A. z siedzibą w Kościanie ("Spółka") informuje, że w dniu 18 grudnia 2013 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą Nr 1479/2013 postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 760.000 (słownie: siedemset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B wyemitowanych przez Spółkę, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:

Michał Lichaj - Prezes Zarządu
Łukasz Miszkiewicz - Członek ZarząduDane kontaktowe

Od 2006 roku Agromep S.A. zdobywa doświadczenie w branży rolniczej i aktywnie działa na rynku, rozszerzając portfolio o nowe marki ciągników i maszyn rolniczych.

ul.Gostyńska 71, 64-000 Kościan

Tel. 65 511 09 08

agromep@agromep.pl

Szybki kontakt