EBI raport bieżący nr 07/2013


2013.12.19, nr 7/2013

Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2013 rok

Zarząd Spółki Agromep S.A. z siedzibą w Kościanie („Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza, zgodnie § 23 pkt. 4 ppkt. IV Statutu Spółki, w dniu 18 grudnia 2013 roku podjęła uchwałę w sprawie wyboru Continuum Consulting Group Poland Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wspólnej 40 w Poznaniu, do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

Continuum Consulting Group Poland Sp. z o.o. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 3644.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:

Michał Lichaj - Prezes Zarządu
Łukasz Miszkiewicz - Członek ZarząduDane kontaktowe

Od 2006 roku Agromep S.A. zdobywa doświadczenie w branży rolniczej i aktywnie działa na rynku, rozszerzając portfolio o nowe marki ciągników i maszyn rolniczych.

ul.Gostyńska 71, 64-000 Kościan

Tel. 65 511 09 08

agromep@agromep.pl

Szybki kontakt