EBI raport bieżący nr 07/2016


2016.06.28, nr 7/2016

Powołanie Członków Rady Nadzorczej Agromep S.A.

Zarząd AGROMEP S.A. z siedzibą w Kościanie ("Spółka") niniejszym informuje, iż w dniu 28 czerwca 2016 roku na mocy podjętych uchwał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało nowy skład Rady Nadzorczej Spółki.

W wyniku przedłożonej przez Pana Macieja Kędziorę – Sekretarza Rady Nadzorczej oraz Pana Ireneusza Różyckiego – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało dwóch nowych członków organu nadzorującego Spółkę:
1. Panią Marię Tylińską – Członek Rady Nadzorczej
2. Pana Łukasza Nowakowskiego – Członek Rady Nadzorczej

Jednocześnie, Zarząd Spółki przekazuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało w skład Rady Nadzorczej, na kolejną kadencję:
1. Pana Zbyszka Miszkiewicza – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Panią Janinę Miszkiewicz – Członek Rady Nadzorczej
3. Pana Marka Lichaja – Członek Rady Nadzorczej

Do niniejszego raportu załącza się życiorysy nowo wybranych członków Rady Nadzorczej, tj. Pani Marii Tylińskiej i Pana Łukasza Nowakowskiego.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:

Michał Lichaj - Prezes Zarządu
Łukasz Miszkiewicz - Członek Zarządu

 Maria Tylinska-Życiorysy zawodowe członków Zarządu i Rady Nadzorczej Agromep

 Łukasz Nowakowski-Życiorysy zawodowe członków Zarządu i Rady Nadzorczej AgromepDane kontaktowe

Od 2006 roku Agromep S.A. zdobywa doświadczenie w branży rolniczej i aktywnie działa na rynku, rozszerzając portfolio o nowe marki ciągników i maszyn rolniczych.

ul.Gostyńska 71, 64-000 Kościan

Tel. 65 511 09 08

agromep@agromep.pl

Szybki kontakt