EBI raport bieżący nr 07/2018


2018.06.06, nr 7/2018

Przedłużenie kadencji Zarządu Agromep S.A.

Zarząd spółki Agromep S.A. z siedzibą w Kościanie ("Spółka") informuje, że Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie § 12 pkt 1, 2 i 4 Statutu Spółki oraz przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, w dniu 6 czerwca 2018 roku podjęła uchwałę w sprawie powołania Zarządu Spółki na pięcioletnią kadencję od 29 czerwca 2018 roku do 29 czerwca 2023 roku.

Zarząd Spółki został powołany na nową kadencję w niezmienionym składzie, tj.:
- Michał Lichaj – Prezes Zarządu
- Łukasz Miszkiewicz – Członek Zarządu

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:

Michał Lichaj - Prezes Zarządu
Łukasz Miszkiewicz - Członek ZarząduDane kontaktowe

Od 2006 roku Agromep S.A. zdobywa doświadczenie w branży rolniczej i aktywnie działa na rynku, rozszerzając portfolio o nowe marki ciągników i maszyn rolniczych.

ul.Gostyńska 71, 64-000 Kościan

Tel. 65 511 09 08

agromep@agromep.pl

Szybki kontakt