EBI raport bieżący nr 09/2018


2018.06.28, nr 9/2018

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Agromep S.A.

Zarząd AGROMEP S.A. z siedzibą w Kościanie ("Spółka") niniejszym informuje, iż w dniu 28 czerwca 2018 roku na mocy podjętych uchwał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołało ze składu Rady Nadzorczej Spółki:

- Panią Marię Tylińską – Członka Rady Nadzorczej

Jednocześnie Zarząd Spółki przekazuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało w skład Rady Nadzorczej :

- Pana Filipa Miszkiewicza – Członka Rady Nadzorczej

Do niniejszego raportu załącza się życiorys nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej, tj. Pana Filipa Miszkiewicza.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:

Michał Lichaj - Prezes Zarządu
Łukasz Miszkiewicz - Członek Zarządu

 Filip Miszkiewicz-Życiorysy zawodowe członków Zarządu i Rady Nadzorczej AgromepDane kontaktowe

Od 2006 roku Agromep S.A. zdobywa doświadczenie w branży rolniczej i aktywnie działa na rynku, rozszerzając portfolio o nowe marki ciągników i maszyn rolniczych.

ul.Gostyńska 71, 64-000 Kościan

Tel. 65 511 09 08

agromep@agromep.pl

Szybki kontakt