EBI raport bieżący nr 09/2020


2020.07.07, nr 9/2020

Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Agromep S.A. z siedzibą w Kościanie ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 07 lipca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 15/2020 powołało w skład Rady Nadzorczej:

- Pana Krzysztofa Lichaja

Dodatkowe informacje o powołanym Członku Rady Nadzorczej, przedstawione zgodnie z treścią §10 pkt 20 załącznika nr 1 do Regulaminu ASO, stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
§ 3 ust 1 pkt 7 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Michał Lichaj - Prezes Zarządu
Łukasz Miszkiewicz - Członek Zarządu

 Kwestionariusz Osobowy Krzysztof LichajDane kontaktowe

Od 2006 roku Agromep S.A. zdobywa doświadczenie w branży rolniczej i aktywnie działa na rynku, rozszerzając portfolio o nowe marki ciągników i maszyn rolniczych.

ul.Gostyńska 71, 64-000 Kościan

Tel. 65 511 09 08

agromep@agromep.pl

Szybki kontakt