EBI raport biezacy nr 13/2017


2017.12.18, nr 13/2017

Zawarcie umowy z biegłym rewidentem na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 i 2018

Zarząd Spółki AGROMEP S.A. z siedzibą w Kościanie (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 18 grudnia 2017 roku Emitent podpisał umowę z firmą Continuum Consulting Group Poland Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wspólnej 40 w Poznaniu na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2017 i 2018.

Continuum Consulting Group Poland Sp. z o.o. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 3644.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:

Michał Lichaj - Prezes Zarządu
Łukasz Miszkiewicz - Członek ZarząduDane kontaktowe

Od 2006 roku Agromep S.A. zdobywa doświadczenie w branży rolniczej i aktywnie działa na rynku, rozszerzając portfolio o nowe marki ciągników i maszyn rolniczych.

ul.Gostyńska 71, 64-000 Kościan

Tel. 65 511 09 08

agromep@agromep.pl

Szybki kontakt