EBI raport bieżący nr 13/2019


2019.06.28, nr 13/2019

Powołanie Rady Nadzorczej

Zarząd AGROMEP S.A. z siedzibą w Kościanie ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 28 czerwca 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałami nr 17a-17e powołało w skład Rady Nadzorczej:

  • Pana Zbyszka Miszkiewicza
  • Panią Janinę Miszkiewicz
  • Pana Marka Lichaja
  • Pana Łukasza Nowakowskiego
  • Pana Filipa Miszkiewicza

Dodatkowe informacje o powołanych Członkach Rady Nadzorczej, przedstawione zgodnie z treścią §10 pkt 20 załącznika nr 1 do Regulaminu ASO, stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
§ 3 ust 1 pkt 7 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Michał Lichaj - Prezes Zarządu
Łukasz Miszkiewicz - Członek Zarządu

 Kwestionariusz_Osobowy-Zbyszek_Miszkiewicz

 Kwestionariusz_Osobowy-Janina_Miszkiewicz

 Kwestionariusz_Osobowy-Marek_Lichaj

 Kwestionariusz_Osobowy-Lukasz_Nowakowski

 Kwestionariusz_Osobowy-Filip_MiszkiewiczDane kontaktowe

Od 2006 roku Agromep S.A. zdobywa doświadczenie w branży rolniczej i aktywnie działa na rynku, rozszerzając portfolio o nowe marki ciągników i maszyn rolniczych.

ul.Gostyńska 71, 64-000 Kościan

Tel. 65 511 09 08

agromep@agromep.pl

Szybki kontakt