EBI raport bieżący nr 14/2014


2014.10.23, nr 14/2014

Regulamin Programu Skupu Akcji Własnych AGROMEP S.A.

Zarząd AGROMEP S.A. z siedzibą w Kościanie (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 22 października 2014 roku w wykonaniu Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki AGROMEP S.A. z dnia 10 września 2014 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych AGROMEP S.A., podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Programu Skupu Akcji Własnych AGROMEP S.A., który przekazuje niniejszym raportem bieżącym do wiadomości publicznej.

Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że zgodnie z pkt 1 Regulaminu Programu Skupu Akcji Własnych AGROMEP S.A., realizacja przedmiotowego programu skupu akcji własnych Spółki rozpocznie się w dniu 24 października 2014 roku.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące Spółkę:

Michał Lichaj - Prezes Zarządu
Łukasz Miszkiewicz - Członek Zarządu

​ Regulamin Programu Skupu Akcji Własnych AGROMEP S.A.Dane kontaktowe

Od 2006 roku Agromep S.A. zdobywa doświadczenie w branży rolniczej i aktywnie działa na rynku, rozszerzając portfolio o nowe marki ciągników i maszyn rolniczych.

ul.Gostyńska 71, 64-000 Kościan

Tel. 65 511 09 08

agromep@agromep.pl

Szybki kontakt