EBI raport bieżący nr 15/2014


2014.10.28, nr 15/2014

Skup akcji własnych - stopień realizacji program

Zarząd Spółki AGROMEP S.A. z siedzibą w Kościanie (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 27 października 2014 roku działając na podstawie Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki AGROMEP S.A. z dnia 10 września 2014 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki oraz na podstawie zatwierdzonego przez uchwałę Zarządu Spółki Regulaminu Programu Skupu Akcji Własnych AGROMEP S.A. (opublikowanego raportem bieżącym nr 14/2014), Emitent dokonał pierwszej transakcji nabycia akcji własnych, która odbyła się poza rynkiem NewConnect a nabytych zostało 220.000 (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy) sztuk akcji własnych po średniej cenie 5,10 zł (słownie: pięć złotych i dziesięć groszy) za sztukę.

W wyniku dokonania powyższej transakcji Spółka posiada 220.000 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100) każda, odpowiadających 220.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz stanowiących 6,75% kapitału zakładowego Emitenta.

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 17) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące Spółkę:

Michał Lichaj - Prezes Zarządu
Łukasz Miszkiewicz - Członek ZarząduDane kontaktowe

Od 2006 roku Agromep S.A. zdobywa doświadczenie w branży rolniczej i aktywnie działa na rynku, rozszerzając portfolio o nowe marki ciągników i maszyn rolniczych.

ul.Gostyńska 71, 64-000 Kościan

Tel. 65 511 09 08

agromep@agromep.pl

Szybki kontakt