EBI raport bieżący nr 15/2020


2020.10.30, nr 15/2020

Zawarcie umowy z biegłym rewidentem na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 i 2021

Zarząd Spółki AGROMEP S.A. z siedzibą w Kościanie (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 30 października 2020 roku Emitent podpisał umowę z firmą UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Połczyńska 31A (01-377 Warszawa) na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2020 i 2021.

UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. jest firmą audytorską w rozumieniu Ustawy z dn. 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, wpisaną na listę firm audytorskich, prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego, pod numerem 3115.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:

Łukasz Miszkiewicz - Prezes Zarządu
Anna Postaremczak - Członek ZarząduDane kontaktowe

Od 2006 roku Agromep S.A. zdobywa doświadczenie w branży rolniczej i aktywnie działa na rynku, rozszerzając portfolio o nowe marki ciągników i maszyn rolniczych.

ul.Gostyńska 71, 64-000 Kościan

Tel. 65 511 09 08

agromep@agromep.pl

Szybki kontakt