EBI raport bieżący nr 16/2014


2014.10.31, nr 16/2014

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2014 roku

Zarząd Spółki AGROMEP S.A. z siedzibą w Kościanie (dalej: "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r. dotyczącego terminów publikacji przez Emitenta raportów okresowych w 2014 roku, informuje o zmianie terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2014 roku z dnia 13 listopada 2014 roku na dzień 14 listopada 2014 roku.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:

Michał Lichaj - Prezes Zarządu
Łukasz Miszkiewicz - Członek ZarząduDane kontaktowe

Od 2006 roku Agromep S.A. zdobywa doświadczenie w branży rolniczej i aktywnie działa na rynku, rozszerzając portfolio o nowe marki ciągników i maszyn rolniczych.

ul.Gostyńska 71, 64-000 Kościan

Tel. 65 511 09 08

agromep@agromep.pl

Szybki kontakt