EBI raport bieżący nr 19/2020


2020.12.10, nr 18/2020

Korekta raportu bieżącego EBI nr 18/2020.

Zarząd AGROMEP S.A. z siedzibą w Kościanie ("Spółka") z uwagi na brak załącznika w raporcie bieżącym nr 18/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r., przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu EBI nr 18/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r.

Treść raportu nie uległa zmianie i brzmi:

"Zarząd AGROMEP S.A. z siedzibą w Kościanie ("Spółka") przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 10 grudnia 2020 roku."

Zarząd niniejszym prawidłowo załącza treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 10 grudnia 2020 roku.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące Spółkę:

Łukasz Miszkiewicz - Prezes Zarządu
Anna Postaremczak - Członek Zarządu

 Uchwały NWZ AGROMEP S.A.Dane kontaktowe

Od 2006 roku Agromep S.A. zdobywa doświadczenie w branży rolniczej i aktywnie działa na rynku, rozszerzając portfolio o nowe marki ciągników i maszyn rolniczych.

ul.Gostyńska 71, 64-000 Kościan

Tel. 65 511 09 08

agromep@agromep.pl

Szybki kontakt