EBI raport bieżący nr 27/2014


2014.11.28, nr 27/2014

Zakończenie realizacji Programu skupu akcji własnych – sprawozdanie

Zarząd Spółki AGROMEP S.A. z siedzibą w Kościanie (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 28 listopada 2014 roku został zakończony Program Skupu Akcji Własnych AGROMEP S.A. ("Program") realizowany na podstawie Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki AGROMEP S.A. z dnia 10 września 2014 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki oraz na podstawie zatwierdzonego przez uchwałę Zarządu Spółki Regulaminu Programu.

Skup akcji własnych został zakończony w wyniku wykorzystania puli środków, o których mowa w pkt 2 Regulaminu Programu Skupu Akcji Własnych AGROMEP S.A., przeznaczonych na realizację Programu.

Poniżej, Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości szczegółowe sprawozdanie z realizacji skupu akcji własnych (Skup): 
1) Termin przeprowadzenia Programu: 27 października 2014 roku - 28 listopada 2014 roku 
2) Liczba nabytych akcji własnych Spółki: 256.400 sztuk 
3) Wartość nominalna jednej akcji : 1,00 zł 
4) Średnia cena zakupu jednej akcji, w ramach transakcji dokonywanych na rynku i poza rynkiem NewConnect wyniosła: 5,79 zł 
5) Łączna wartość nominalna nabytych akcji: 256.400 zł 
6) Łączna wartość nabytych akcji: 1.483.377,60 zł 
7) Nabyte akcje stanowią 7,87 % kapitału zakładowego Spółki uprawniają do 256.400 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 4,45 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 
8) Łączne koszty realizacji Programu: 1.499.789,43 zł

Podstawa prawna: 
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu -"Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące Spółkę: 

Michał Lichaj – Prezes Zarządu 
Łukasz Miszkiewicz – Członek ZarząduDane kontaktowe

Od 2006 roku Agromep S.A. zdobywa doświadczenie w branży rolniczej i aktywnie działa na rynku, rozszerzając portfolio o nowe marki ciągników i maszyn rolniczych.

ul.Gostyńska 71, 64-000 Kościan

Tel. 65 511 09 08

agromep@agromep.pl

Szybki kontakt