EBI raport okresowy nr 04/2016


2016.05.30, nr 4/2016

AGROMEP S.A. Raport roczny za 2015 rok.

Zarząd Agromep S.A. z siedzibą w Kościanie w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny za rok obrotowy 2015 wraz z załącznikami::

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące Spółkę:

Michał Lichaj - Prezes Zarządu
Łukasz Miszkiewicz - Członek Zarządu

 Raport roczny za 2015 rok.

 1. Sprawozdaniem finansowym za rok 2015 rok;

 2. Sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok;

 3. Opinią niezależnego biegłego rewidenta i raportem uzupełniającym opinię z badania sprawozdania finansowego za 2015 rok.



Dane kontaktowe

Od 2006 roku Agromep S.A. zdobywa doświadczenie w branży rolniczej i aktywnie działa na rynku, rozszerzając portfolio o nowe marki ciągników i maszyn rolniczych.

ul.Gostyńska 71, 64-000 Kościan

Tel. 65 511 09 08

agromep@agromep.pl

Szybki kontakt