ESPI raport nr 01/2017


2017.04.27, nr 1/2017

Zakończenie realizacji projektu

Zarząd Spółki AGROMEP S.A. z siedzibą w Kościanie (dalej: "Emitent", "Spółka") informuje, że zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie zawartej w dniu 20 września 2016 roku z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, o czym Zarząd informował w raporcie bieżącym nr 9/2016 oraz raporcie okresowym nr 9/2016, zakończył realizację projektu dot. zakupu nowoczesnej przecinarki plazmowo-gazowej oraz maszyn towarzyszących.

Według wstępnych wyliczeń Spółki, ostateczna wartość kosztów kwalifikowanych projektu powinna wynieść netto 892.095,28 zł względem wnioskowanych początkowo 1.019.300,00 zł. Projekt był finansowany ze środków własnych Spółki w wysokości 279.013,20 zł, a także w ramach kredytu inwestycyjnego w wysokości 678 800,00 zł i kredytu nieodnawialnego w kwocie 160 000,00 zł, przyznanych Emitentowi na podstawie umów kredytowych z dn. 10 kwietnia 2017 roku, przez BGŻ BNP PARIBAS S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 10/16. Umowa o kredyt inwestycyjny zawarta została na okres do 31 marca 2022 roku, a przeznaczeniem pozyskanych środków było sfinansowanie zakupu ww. maszyn, natomiast przeznaczeniem środków przyznanych z umowy o kredyt nieodnawialny zawartej na okres do 30 września 2017 roku, było finansowanie podatku VAT.

Wysokość refundacji o jaką Spółka zamierza wnioskować na początku maja br. będzie kształtowała się na poziomie 401.442,88 zł, względem wnioskowanych początkowo 458.685,00 zł (co wynika bezpośrednio z obniżenia kwoty wydatków kwalifikowanych). Spółka planuje również w maju wystąpić do Urzędu Skarbowego z wnioskiem o zwrot podatku VAT z tytułu dokonanych zakupów.

Różnica między ostateczną wartością projektu, a pierwotnie szacowaną wynika z uzyskania niższej ceny zakupu maszyn w wyniku przeprowadzonych przetargów.

W opinii Zarządu wdrożenie innowacyjnej technologii cięcia plazmowego w istotny sposób przyczyni się do poprawienia jakości wykonywanych detali metalowych oraz umożliwi rozszerzenie dotychczas świadczonych przez Agromep S.A.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Michał Lichaj - Prezes Zarządu
Łukasz Miszkiewicz - Członek ZarząduDane kontaktowe

Od 2006 roku Agromep S.A. zdobywa doświadczenie w branży rolniczej i aktywnie działa na rynku, rozszerzając portfolio o nowe marki ciągników i maszyn rolniczych.

ul.Gostyńska 71, 64-000 Kościan

Tel. 65 511 09 08

agromep@agromep.pl

Szybki kontakt