ESPI raport nr 1/2022


2022.06.03, nr 1/2022

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2022 roku

Zarząd spółki Agromep S.A. z siedzibą w Kościanie ("Spółka") niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2022 roku na godzinę 12:00 w siedzibie Spółki przy ul. Gostyńskiej 71, 64-000 Kościan.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał.

Ponadto Spółka na własnej stronie internetowej www.agromep.pl, w zakładce relacje inwestorskie, zamieszcza:
- Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika,
- Wzór pełnomocnictwa,
- Wszelką dokumentację, która będzie przedkładana w trakcie obrad walnemu zgromadzeniu,

Podstawa prawna:
Inne uregulowania.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Łukasz Miszkiewicz - Prezes Zarządu
Anna Postaremczak - Członek Zarządu

 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 Projekty uchwałDane kontaktowe

Od 2006 roku Agromep S.A. zdobywa doświadczenie w branży rolniczej i aktywnie działa na rynku, rozszerzając portfolio o nowe marki ciągników i maszyn rolniczych.

ul.Gostyńska 71, 64-000 Kościan

Tel. 65 511 09 08

agromep@agromep.pl

Szybki kontakt