ESPI raport nr 02/2020


2020.02.24, nr 2/2020

Skup akcji własnych - stopień realizacji programu

Zarząd Spółki AGROMEP S.A. z siedzibą w Kościanie (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 24 lutego 2020 roku działając na podstawie Uchwały nr 4/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki AGROMEP S.A. z dnia 7 maja 2019 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki oraz na podstawie zatwierdzonego przez uchwałę Zarządu Spółki Regulaminu Programu Skupu Akcji Własnych AGROMEP S.A. opublikowanego raportem bieżącym nr 4/2019, Emitent dokonał dwóch transakcji nabycia akcji własnych, które odbyły się poza rynkiem NewConnect a nabytych zostało 19.859 (słownie: dziewiętnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć) sztuk akcji własnych po średniej cenie 5,00 zł (słownie: pięć złotych 00/100) za sztukę.

W wyniku dokonania powyższych transakcji łączna liczba nabytych przez Spółkę akcji w ramach realizacji Programu Skupu Akcji Własnych AGROMEP S.A. wynosi 135.242 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100) każda, odpowiadających 135.242 głosom na WZA, tj. stanowiących 4,15% kapitału zakładowego oraz 2,35% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Łącznie Spółka posiada 391.642 akcji własnych, odpowiadających 391.642 głosom na WZA, tj. stanowiących 12,01% kapitału zakładowego oraz 6,80% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Michał Lichaj - Prezes Zarządu
Łukasz Miszkiewicz - Członek ZarząduDane kontaktowe

Od 2006 roku Agromep S.A. zdobywa doświadczenie w branży rolniczej i aktywnie działa na rynku, rozszerzając portfolio o nowe marki ciągników i maszyn rolniczych.

ul.Gostyńska 71, 64-000 Kościan

Tel. 65 511 09 08

agromep@agromep.pl

Szybki kontakt