ESPI raport nr 05/2015


2015.01.20, nr 5/2015

Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd Spółki AGROMEP S.A. informuje, iż w dniu 20 stycznia 2015 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od Pani Anny Postaremczak, Kierownika ds. handlowych Spółki, następującej treści:

"Ja niżej podpisana Anna Postaremczak, Kierownik ds. handlowych AGROMEP S.A., działając na podstawie art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384, z późn. zm.) informuję, iż osoba blisko ze mną związana, w 2014 roku dokonała następujących transakcji:

  • w dniu 20 listopada 2014 r. zbyła łącznie 1.000 szt. akcji Spółki AGROMEP S.A. za średnią cenę 9,09 zł za każdą akcję; transakcje odbyły się w ramach sesji zwykłej na rynku NewConnect;

Niniejszą informację przekazuję w związku z faktem, iż:
− w spółce AGROMEP S.A. pełnię funkcję kierownika ds. handlowych i posiadam stały dostęp do informacji poufnych dotyczących bezpośrednio AGROMEP S.A., a także kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywierających wpływ na rozwój spółki i perspektywy prowadzonej działalności gospodarczej;
− Wartość dokonanej transakcji przez osobę blisko ze mną związaną nie przekroczyła w 2014 roku kwoty 5000 euro, przeliczanej w sposób określony w § 2 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych, a przekazanie informacji o dokonanej transakcji, o której mowa powyżej, powinno nastąpić najpóźniej do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, w którym transakcje zostały zawarte."

Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Michał Lichaj - Prezes Zarządu
Łukasz Miszkiewicz - Członek ZarząduDane kontaktowe

Od 2006 roku Agromep S.A. zdobywa doświadczenie w branży rolniczej i aktywnie działa na rynku, rozszerzając portfolio o nowe marki ciągników i maszyn rolniczych.

ul.Gostyńska 71, 64-000 Kościan

Tel. 65 511 09 08

agromep@agromep.pl

Szybki kontakt