ESPI raport nr 05/2016


2016.06.28, nr 5/2016

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ AGROMEP S.A. w dniu 28 czerwca 2016 r.

Zarząd AGROMEP S.A. z siedzibą w Kościanie _"Spółka"_ niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy, którzy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2016 roku posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów:

1. Akcjonariusz: Janina Miszkiewicz
Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 2.272.500
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 4.545.000
Udział % w liczbie głosów na ZWZ: 90,90%
Udział % w ogólnej liczbie głosów: 78,91%

2. Akcjonariusz: Michał Lichaj
Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 227.500
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 455.000
Udział % w liczbie głosów na ZWZ: 9,10%
Udział % w ogólnej liczbie głosów: 7,90%

Łączna liczba głosów na przedmiotowym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki AGROMEP S.A. wyniosła 5.000.000.

Podstawa prawna:
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Osoby reprezentujące Spółkę:

Michał Lichaj - Prezes Zarządu
Łukasz Miszkiewicz - Członek ZarząduDane kontaktowe

Od 2006 roku Agromep S.A. zdobywa doświadczenie w branży rolniczej i aktywnie działa na rynku, rozszerzając portfolio o nowe marki ciągników i maszyn rolniczych.

ul.Gostyńska 71, 64-000 Kościan

Tel. 65 511 09 08

agromep@agromep.pl

Szybki kontakt