ESPI raport nr 07/2014


2014.02.26, nr 7/2014

Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd Spółki AGROMEP S.A. informuje, iż w dniu 25 lutego 2014 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od Pana Zbyszka Miszkiewicza, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, następującej treści:

"Ja niżej podpisany Zbyszek Miszkiewicz, Przewodniczący Rady Nadzorczej AGROMEP S.A., działając na podstawie art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384, z późn. zm.) informuję, iż w dniach 18-24 lutego 2014 r. dokonałem następujących transakcji:

− w dniu 18 lutego 2014 r. sprzedałem łącznie 1.000 szt. akcji Spółki AGROMEP S.A. za średnią cenę 8,35 zł za każdą akcję; transakcje odbyły się w ramach sesji zwykłej na rynku NewConnect;
− w dniu 19 lutego 2014 r. sprzedałem łącznie 800 szt. akcji Spółki AGROMEP S.A. za średnią cenę 7,89 zł za każdą akcję; transakcje odbyły się w ramach sesji zwykłej na rynku NewConnect;
− w dniu 20 lutego 2014 r. sprzedałem łącznie 8.000 szt. akcji Spółki AGROMEP S.A. za średnią cenę 7,00 zł za każdą akcję; transakcje odbyły się w ramach sesji zwykłej na rynku NewConnect;
− w dniu 21 lutego 2014 r. sprzedałem łącznie 15.000 szt. akcji Spółki AGROMEP S.A. za średnią cenę 7,00 zł za każdą akcję; transakcje odbyły się w ramach sesji zwykłej na rynku NewConnect.
− w dniu 24 lutego 2014 r. sprzedałem łącznie 14.250 szt. akcji Spółki AGROMEP S.A. za średnią cenę 7,00 zł za każdą akcję; transakcje odbyły się w ramach sesji zwykłej na rynku NewConnect.

Niniejszą informację przekazuję w związku z faktem, iż w Spółce AGROMEP S.A. wchodzę w skład organu nadzorującego, tj. pełnię funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a łączna wartość transakcji przekroczyła próg 5 000 euro."

Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Michał Lichaj - Prezes Zarządu
Łukasz Miszkiewicz - Członek ZarząduDane kontaktowe

Od 2006 roku Agromep S.A. zdobywa doświadczenie w branży rolniczej i aktywnie działa na rynku, rozszerzając portfolio o nowe marki ciągników i maszyn rolniczych.

ul.Gostyńska 71, 64-000 Kościan

Tel. 65 511 09 08

agromep@agromep.pl

Szybki kontakt