ESPI raport nr 09/2016


2016.09.20, nr 9/2016

Podpisanie umowy o dofinansowanie

Zarząd Agromep S.A. z siedzibą w Kościanie ("Spółka") podaje do wiadomości, iż w dniu 20 września 2016 roku Spółka zawarła z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego umowę o dofinansowanie zakupu nowoczesnej przecinarki plazmowo-gazowej.

Wniosek o rzeczoną dotację w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Działanie 1.5 "Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw") został złożony przez Spółkę w listopadzie 2015 roku, o czym Spółka informowała w raporcie kwartalnym za IV kwartał 2015 roku. W dniu 30 maja 2016 roku, po poddaniu weryfikacji formalnej oraz merytorycznej, wniosek otrzymał pozytywną ocenę wydaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i jednocześnie został zakwalifikowany do realizacji, o czym Spółka powiadomiła w raporcie kwartalnym za II kwartał 2016 roku.

Wartość kosztów kwalifikowanych projektu netto to 1.019.300 zł, przy czym wysokość dofinansowania jaką przyznano Spółce to 458.685 zł. Planowany termin, do którego została wyznaczona realizacja projektu to 31 grudnia 2016 r.

W opinii Zarządu wdrożenie innowacyjnej technologii cięcia plazmowego w istotny sposób przyczyni się do poprawienia jakości wykonywanych detali metalowych oraz umożliwi rozszerzenie dotychczas świadczonych przez Agromep S.A. usług.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Michał Lichaj - Prezes Zarządu
Łukasz Miszkiewicz - Członek ZarząduDane kontaktowe

Od 2006 roku Agromep S.A. zdobywa doświadczenie w branży rolniczej i aktywnie działa na rynku, rozszerzając portfolio o nowe marki ciągników i maszyn rolniczych.

ul.Gostyńska 71, 64-000 Kościan

Tel. 65 511 09 08

agromep@agromep.pl

Szybki kontakt