ESPI raport nr 15/2015


2015.08.20, nr 15/2015

Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd Spółki AGROMEP S.A. informuje, iż w dniu 20 sierpnia 2015 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 94, z późn. zm.) od Pani Janiny Miszkiewicz, Członka Rady Nadzorczej Spółki, następującej treści:

"Ja niżej podpisana Janina Miszkiewicz, Członek Rady Nadzorczej AGROMEP S.A., działając na podstawie art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 94, z późn. zm., dalej: Ustawa o obrocie) informuję, iż osoba blisko ze mną związana w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 Ustawy o obrocie – pan Zbyszek Miszkiewicz, w dniach 27 lipca i 18 sierpnia 2015 r. dokonał następujących transakcji:

  • w dniu 27 lipca 2015 r. nabył łącznie 1.330 szt. akcji Spółki AGROMEP S.A. za średnią cenę 15,00 zł za każdą akcję; transakcje odbyły się w ramach sesji zwykłej na rynku NewConnect;
  • w dniu 18 sierpnia 2015 r. nabył łącznie 14.510 szt. akcji Spółki AGROMEP S.A. za średnią cenę 15,00 zł za każdą akcję; transakcje odbyły się w ramach sesji zwykłej na rynku NewConnect.

Niniejszą informację przekazuję w związku z faktem, iż w Spółce AGROMEP S.A. wchodzę w skład organu nadzorującego, tj. pełnię funkcję Członka Rady Nadzorczej, a pan Zbyszek Miszkiewicz – członek organu nadzorczego jest osobą blisko ze mną związaną w rozumieniu art. 160 ust, 2 Ustawy o obrocie. Ponadto łączna wartość transakcji dokonanych przez pana Zbyszka Miszkiewicza przekroczyła próg 5.000 euro."

Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Michał Lichaj - Prezes Zarządu
Łukasz Miszkiewicz - Członek ZarząduDane kontaktowe

Od 2006 roku Agromep S.A. zdobywa doświadczenie w branży rolniczej i aktywnie działa na rynku, rozszerzając portfolio o nowe marki ciągników i maszyn rolniczych.

ul.Gostyńska 71, 64-000 Kościan

Tel. 65 511 09 08

agromep@agromep.pl

Szybki kontakt