ESPI raport nr 19/2020


2020.11.13, nr 19/2020

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 10 grudnia 2020 rok.

Zarząd spółki Agromep S.A. z siedzibą w Kościanie ("Spółka") niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 10 grudnia 2020 roku na godzinę 13:00 w siedzibie Spółki przy ul. Gostyńskiej 71, 64-000 Kościan.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał.

Ponadto Spółka na własnej stronie internetowej www.agromep.pl zamieszcza:
- Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika,
- Wzór pełnomocnictwa,
- Wszelką dokumentację, która będzie przedkładana w trakcie obrad walnemu zgromadzeniu,

Podstawa prawna:
Inne uregulowania

Osoby reprezentujące Spółkę:

Łukasz Miszkiewicz - Prezes Zarządu
Anna Postaremczak - Członek Zarządu

 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

 Projekty uchwałDane kontaktowe

Od 2006 roku Agromep S.A. zdobywa doświadczenie w branży rolniczej i aktywnie działa na rynku, rozszerzając portfolio o nowe marki ciągników i maszyn rolniczych.

ul.Gostyńska 71, 64-000 Kościan

Tel. 65 511 09 08

agromep@agromep.pl

Szybki kontakt