ESPI raport nr 21/2020


2020.12.09, nr 21/2020

Otrzymanie zawiadomienia o transakcji.

Zarząd Spółki Agromep S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 09 grudnia 2020 r. do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR) od Pani Janiny Miszkiewicz, Członka Rady Nadzorczej Emitenta, o zbyciu akcji Spółki.

Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Łukasz Miszkiewicz - Prezes Zarządu
Anna Postaremczak - Członek Zarządu

 Zawiadomienie o transakcji Janina MiszkiewiczDane kontaktowe

Od 2006 roku Agromep S.A. zdobywa doświadczenie w branży rolniczej i aktywnie działa na rynku, rozszerzając portfolio o nowe marki ciągników i maszyn rolniczych.

ul.Gostyńska 71, 64-000 Kościan

Tel. 65 511 09 08

agromep@agromep.pl

Szybki kontakt