ESPI raport nr 22/2020


2020.12.10, nr 22/2020

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ AGROMEP S.A. w dniu 10 grudnia 2020 r.

Zarząd AGROMEP S.A. z siedzibą w Kościanie ("Spółka") niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy, którzy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 10 grudnia 2020 roku posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów:

Imię i nazwisko/Nazwa Akcjonariusza: Janina Miszkiewicz
Liczba akcji przysługujących akcjonariuszowi na WZA: 2.272.500
Liczba głosów z akcji przysługujących akcjonariuszowi na WZA: 4.545.000
Udział na WZA w głosach: 100,00%
Udział na WZA w akcjach: 100,00%
Udział w głosach ogółem: 78,91%
Udział w kapitale zakładowym ogółem: 69,71%

Łączna liczba głosów na przedmiotowym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki AGROMEP S.A. wyniosła 4 545 000.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Osoby reprezentujące Spółkę:

Łukasz Miszkiewicz - Prezes Zarządu
Anna Postaremczak - Członek ZarząduDane kontaktowe

Od 2006 roku Agromep S.A. zdobywa doświadczenie w branży rolniczej i aktywnie działa na rynku, rozszerzając portfolio o nowe marki ciągników i maszyn rolniczych.

ul.Gostyńska 71, 64-000 Kościan

Tel. 65 511 09 08

agromep@agromep.pl

Szybki kontakt