ESPI raport nr 25/2020


2020.12.17, nr 25/2020

Korekta raportu bieżącego ESPI nr 24/2020

Zarząd AGROMEP S.A. z siedzibą w Kościanie (dalej: "Spółka", "Emitent") z uwagi na dołączenie niepełnego załącznika w raporcie bieżącym nr 24/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r., przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu ESPI nr 24/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r.

Treść raportu nie uległa zmianie i brzmi:

"Zarząd AGROMEP S.A. z siedzibą w Kościanie (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 17 grudnia 2020 roku w wykonaniu Uchwały nr 21/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki AGROMEP S.A. z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych AGROMEP S.A., podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Programu Skupu Akcji Własnych AGROMEP S.A., który przekazuje niniejszym raportem bieżącym do wiadomości publicznej.

Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że zgodnie z pkt 1 Regulaminu Programu Skupu Akcji Własnych AGROMEP S.A., realizacja przedmiotowego programu skupu akcji własnych Spółki rozpocznie się w dniu 18 grudnia 2020 roku."

Zarząd niniejszym prawidłowo załącza treść Regulaminu Programu Skupu Akcji Własnych AGROMEP S.A.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Łukasz Miszkiewicz - Prezes Zarządu
Anna Postaremczak - Członek Zarządu

 Regulamin skupu akcji własnychDane kontaktowe

Od 2006 roku Agromep S.A. zdobywa doświadczenie w branży rolniczej i aktywnie działa na rynku, rozszerzając portfolio o nowe marki ciągników i maszyn rolniczych.

ul.Gostyńska 71, 64-000 Kościan

Tel. 65 511 09 08

agromep@agromep.pl

Szybki kontakt