ESPI raport nr 27/2015


2015.08.20, nr 27/2015

Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd Spółki AGROMEP S.A. informuje, iż w dniu 20 sierpnia 2015 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 94, z późn. zm.) od Pana Łukasza Miszkiewicza, Członka Zarządu Spółki, następującej treści:

"Ja niżej podpisany Łukasz Miszkiewicz, Członek Zarządu AGROMEP S.A., działając na podstawie art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 94, z późn. zm., dalej: Ustawa o obrocie) informuję, iż osoba blisko ze mną związana w rozumieniu Ustawy o obrocie – pani Janina Miszkiewicz, w dniu 18 sierpnia 2015 roku dokonała następujących transakcji:

  • w dniu 18 sierpnia 2015 r. zbyła łącznie 4.630 szt. akcji Spółki AGROMEP S.A. za średnią cenę 15,00 zł za każdą akcję; transakcje odbyły się w ramach sesji zwykłej na rynku NewConnect.

Niniejszą informację przekazuję w związku z faktem, iż:
− w spółce AGROMEP S.A. wchodzę w skład organu zarządzającego, tj. pełnię funkcję Członka Zarządu,
− osoba blisko ze mną związana w rozumieniu art. 160 ust 2 Ustawy o obrocie wchodzi w skład organu nadzorczego AGROMEP S.A.,
− łączna wartość transakcji dokonanych przez panią Janinę Miszkiewicz przekroczyła próg 5.000 euro."

Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Michał Lichaj - Prezes Zarządu
Łukasz Miszkiewicz - Członek ZarząduDane kontaktowe

Od 2006 roku Agromep S.A. zdobywa doświadczenie w branży rolniczej i aktywnie działa na rynku, rozszerzając portfolio o nowe marki ciągników i maszyn rolniczych.

ul.Gostyńska 71, 64-000 Kościan

Tel. 65 511 09 08

agromep@agromep.pl

Szybki kontakt