ESPI raport nr 37/2014


2014.10.29, nr 37/2014

Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd Spółki AGROMEP S.A. informuje, iż w dniu 29 października 2014 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od Pani Janiny Miszkiewicz, Członka Rady Nadzorczej AGROMEP S.A., następującej treści:

"Ja niżej podpisana Janina Miszkiewicz, Członek Rady Nadzorczej AGROMEP S.A., działając na podstawie art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384, z późn. zm.; dalej: "Ustawa o obrocie") informuję, iż osoba blisko ze mną związana w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 ustawy o obrocie, tj. spółka MEPROZET Kościan S.A. (dalej: "Akcjonariusz") dokonała w dniach od 9 czerwca do 28 października 2014 r. następujących transakcji:

 • w dniu 9 czerwca 2014 r. sprzedała łącznie 300 szt. akcji Spółki AGROMEP S.A. za średnią cenę 5,15 zł za każdą akcję; transakcje odbyły się w ramach sesji zwykłej na rynku NewConnect;
 • w dniu 10 czerwca 2014 r. sprzedała łącznie 350 szt. akcji Spółki AGROMEP S.A. za średnią cenę 5,15 zł za każdą akcję; transakcje odbyły się w ramach sesji zwykłej na rynku NewConnect;
 • w dniu 18 czerwca 2014 r. sprzedała łącznie 286 szt. akcji Spółki AGROMEP S.A. za średnią cenę 5,26 zł za każdą akcję; transakcje odbyły się w ramach sesji zwykłej na rynku NewConnect;
 • w dniu 24 czerwca 2014 r. sprzedała łącznie 400 szt. akcji Spółki AGROMEP S.A. za średnią cenę 5,15 zł za każdą akcję; transakcje odbyły się w ramach sesji zwykłej na rynku NewConnect;
 • w dniu 25 czerwca 2014 r. sprzedała łącznie 300 szt. akcji Spółki AGROMEP S.A. za średnią cenę 5,15 zł za każdą akcję; transakcje odbyły się w ramach sesji zwykłej na rynku NewConnect;
 • w dniu 26 czerwca 2014 r. sprzedała łącznie 300 szt. akcji Spółki AGROMEP S.A. za średnią cenę 5,15 zł za każdą akcję; transakcje odbyły się w ramach sesji zwykłej na rynku NewConnect;
 • w dniu 7 lipca 2014 r. sprzedała łącznie 286 szt. akcji Spółki AGROMEP S.A. za średnią cenę 5,26 zł za każdą akcję; transakcje odbyły się w ramach sesji zwykłej na rynku NewConnect;
 • w dniu 8 lipca 2014 r. sprzedała łącznie 500 szt. akcji Spółki AGROMEP S.A. za średnią cenę 5,26 zł za każdą akcję; transakcje odbyły się w ramach sesji zwykłej na rynku NewConnect;
 • w dniu 25 września 2014 r. sprzedała łącznie 500 szt. akcji Spółki AGROMEP S.A. za średnią cenę 5,15 zł za każdą akcję; transakcje odbyły się w ramach sesji zwykłej na rynku NewConnect;
 • w dniu 26 września 2014 r. sprzedała łącznie 600 szt. akcji Spółki AGROMEP S.A. za średnią cenę 5,15 zł za każdą akcję; transakcje odbyły się w ramach sesji zwykłej na rynku NewConnect;
 • w dniu 27 października 2014 r. sprzedała łącznie 220.000 szt. akcji Spółki AGROMEP S.A. za średnią cenę 5,10 zł za każdą akcję; transakcja odbyła się poza rynkiem NewConnect;
 • w dniu 28 października 2014 r. sprzedała łącznie 268 szt. akcji Spółki AGROMEP S.A. za średnią cenę 5,60 zł za każdą akcję; transakcja odbyła się w ramach sesji zwykłej na rynku NewConnect;
 • w dniu 28 października 2014 r. sprzedała łącznie 289 szt. akcji Spółki AGROMEP S.A. za średnią cenę 5,20 zł za każdą akcję; transakcja odbyła się w ramach sesji zwykłej na rynku NewConnect;

Niniejszą informację przekazuję w związku z faktem, iż w Spółce AGROMEP S.A. wchodzę w skład organu nadzorującego, a osoby blisko ze mną związane w rozumieniu art. 160 ust. 2 wchodzą w skład organów zarządzających lub nadzorczych Akcjonariusza. Ponadto łączna wartość transakcji dokonanych przez Akcjonariusza przekroczyła próg 5.000 euro."

Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Michał Lichaj - Prezes Zarządu
Łukasz Miszkiewicz - Członek ZarząduDane kontaktowe

Od 2006 roku Agromep S.A. zdobywa doświadczenie w branży rolniczej i aktywnie działa na rynku, rozszerzając portfolio o nowe marki ciągników i maszyn rolniczych.

ul.Gostyńska 71, 64-000 Kościan

Tel. 65 511 09 08

agromep@agromep.pl

Szybki kontakt