ESPI raport nr 52/2014


2014.12.17, nr 52/2014

Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd Spółki AGROMEP S.A. informuje, iż w dniu 17 grudnia 2014 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od Pani Janiny Miszkiewicz, Członka Rady Nadzorczej Spółki, następującej treści:

"Ja niżej podpisana Janina Miszkiewicz, Członek Rady Nadzorczej AGROMEP S.A., działając na podstawie art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384, z późn. zm.) informuję, iż osoba blisko ze mną związana – pan Zbyszek Miszkiewicz, w dniach 8 – 16 grudnia 2014 r. dokonał następujących transakcji:

  • w dniu 8 grudnia 2014 r. zbył łącznie 2.000 szt. akcji Spółki AGROMEP S.A. za średnią cenę 10,20 zł za każdą akcję; transakcje odbyły się w ramach sesji zwykłej na rynku NewConnect;
  • w dniu 12 grudnia 2014 r. zbył łącznie 25.000 szt. akcji Spółki AGROMEP S.A. za średnią cenę 10,20 zł za każdą akcję; transakcje odbyły się w ramach sesji zwykłej na rynku NewConnect;
  • w dniu 15 grudnia 2014 r. zbył łącznie 5.000 szt. akcji Spółki AGROMEP S.A. za średnią cenę 10,20 zł za każdą akcję; transakcje odbyły się w ramach sesji zwykłej na rynku NewConnect;
  • w dniu 16 grudnia 2014 r. zbył łącznie 4.000 szt. akcji Spółki AGROMEP S.A. za średnią cenę 10,20 zł za każdą akcję; transakcje odbyły się w ramach sesji zwykłej na rynku NewConnect;

Niniejszą informację przekazuję w związku z faktem, iż w Spółce AGROMEP S.A. wchodzę w skład organu nadzorującego, tj. pełnię funkcję Członka Rady Nadzorczej, a pan Zbyszek Miszkiewicz – członek organu nadzorczego jest osobą blisko ze mną związaną w rozumieniu art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Ponadto łączna wartość transakcji dokonanych przez pana Zbyszka Miszkiewicza przekroczyła próg 5.000 euro."

Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Michał Lichaj - Prezes Zarządu
Łukasz Miszkiewicz - Członek ZarząduDane kontaktowe

Od 2006 roku Agromep S.A. zdobywa doświadczenie w branży rolniczej i aktywnie działa na rynku, rozszerzając portfolio o nowe marki ciągników i maszyn rolniczych.

ul.Gostyńska 71, 64-000 Kościan

Tel. 65 511 09 08

agromep@agromep.pl

Szybki kontakt