Zwyczajne Walne Zgromadzenie - 30.06.2014 rok


2014.06.02, nr 9/2014

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2014 roku.

Zarząd AGROMEP S.A. z siedzibą w Kościanie ("Spółka") niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2014 roku o godz. 12:00 w siedzibie Spółki przy ul. Gostyńskiej 71, 64-000 Kościan.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące Spółkę:

Michał Lichaj - Prezes Zarządu
Łukasz Miszkiewicz - Członek Zarządu

W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał:

 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

Pozostałe dokumenty:

 Wzór pełnomocnictwa.

 Instrukcja głosowania przez pełnomocnika.

 Informacja o ogolnej liczbie akcji i glosów;

 Wykaz akcjonariuszy posiadajacych 5 procent udzialu na ZWZ.Dane kontaktowe

Od 2006 roku Agromep S.A. zdobywa doświadczenie w branży rolniczej i aktywnie działa na rynku, rozszerzając portfolio o nowe marki ciągników i maszyn rolniczych.

ul.Gostyńska 71, 64-000 Kościan

Tel. 65 511 09 08

agromep@agromep.pl

Szybki kontakt