Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – 10.09.2014 rok


2014.08.11, nr 11/2014

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 10 września 2014 roku.

Ponadto Spółka na własnej stronie internetowej www.agromep.pl zamieszcza:
- dokumentację, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu;
- formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika;
- wzór pełnomocnictwa.

Ponadto, Zarząd Spółki wskazuje, iż projekt uchwały w sprawie zmiany treści Statutu, o której mowa w pkt. 6 a) porządku obrad, przewiduje zmianę dotychczas obowiązujących postanowień w sposób następujący:
Brzmienie dotychczasowe:
§ 38 ust. 1 Statutu Spółki
"1. Spółka tworzy kapitały:
(I.)kapitał zakładowy,
(II.)kapitał zapasowy."
Brzmienie proponowane:

§ 38 ust. 1 Statutu Spółki
"1. Spółka tworzy kapitały:
(I) kapitał zakładowy,
(II) kapitał zapasowy,
(III) kapitał rezerwowy."

§ 5 Statutu Spółki - dopisuje się nowy, kolejny przedmiot działalności Spółki: 59. Praktyka lekarska ogólna 86.21.Z

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące Spółkę:

Michał Lichaj - Prezes Zarządu
Łukasz Miszkiewicz - Członek Zarządu

W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał:

 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 Wzór pełnomocnicwa.

Pozostałe dokumenty:

 Instrukcja głosowania przez pełnomocnika.

 Informacja o ogolnej liczbie akcji i glosów.

 Wykaz akcjonariuszy posiadajacych 5 procent udzialu na NWZ.Dane kontaktowe

Od 2006 roku Agromep S.A. zdobywa doświadczenie w branży rolniczej i aktywnie działa na rynku, rozszerzając portfolio o nowe marki ciągników i maszyn rolniczych.

ul.Gostyńska 71, 64-000 Kościan

Tel. 65 511 09 08

agromep@agromep.pl

Szybki kontakt