Zwyczajne Walne Zgromadzenie - 28.06.2018 rok


2018.06.01, nr 6/2018

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2018 roku.

Zarząd spółki Agromep S.A. z siedzibą w Kościanie ("Spółka") niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 czerwca 2018 roku na godzinę 13:00 w siedzibie Spółki przy ul. Gostyńskiej 71, 64-000 Kościan.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał.

Ponadto Spółka na własnej stronie internetowej www.agromep.pl zamieszcza:
- Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika;
- Wzór pełnomocnictwa;
- Wszelką dokumentację, która będzie przedkładana w trakcie obrad walnemu zgromadzeni.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:

Michał Lichaj - Prezes Zarządu
Łukasz Miszkiewicz - Członek Zarządu

 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

 Projekty uchwał;

Pozostałe dokumenty:

 Wzór pełnomocnictwa;

 Instrukcja głosowania przez pełnomocnika;

 Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów.Dane kontaktowe

Od 2006 roku Agromep S.A. zdobywa doświadczenie w branży rolniczej i aktywnie działa na rynku, rozszerzając portfolio o nowe marki ciągników i maszyn rolniczych.

ul.Gostyńska 71, 64-000 Kościan

Tel. 65 511 09 08

agromep@agromep.pl

Szybki kontakt