AKCJONARIAT


 

Akcjonariusz

Seria akcji

Rodzaj akcji

Liczba akcji

Udział w kapitale zakł.

Liczba głosów na WZA

Udział w liczbie głosów WZA

Janina Miszkiewicz

A

imienne, uprzywilejowane co do głosu

2 272 500

69,71 %

4 545 000

78,91 %

Michał Lichaj

A

imienne, uprzywilejowane co do głosu

227 500

6,98 %

455 000

7,90 %

Agromep S.A.

B

na okaziciela

727 541

22,32 %

727 541

12,63 %

Pozostali

B

na okaziciela

32 459

0,99 %

32 459

0,56 %

Łącznie

 

 

3 260 000

100 %

5 760 000

100 %

 Dane kontaktowe

Od 2006 roku Agromep S.A. zdobywa doświadczenie w branży rolniczej i aktywnie działa na rynku, rozszerzając portfolio o nowe marki ciągników i maszyn rolniczych.

ul.Gostyńska 71, 64-000 Kościan

Tel. 65 511 09 08

agromep@agromep.pl

Szybki kontakt