Raporty EBI Bieżące 2014


Data publikacji

Nr komunikatu

Tytuł

2014.11.28

27 / 2014

Zakończenie realizacji Programu skupu akcji własnych - sprawozdanie

2014.11.28

26 / 2014

Skup akcji własnych - stopień realizacji program

2014.11.27

25 / 2014

Skup akcji własnych - stopień realizacji program

2014.11.26

24 / 2014

Skup akcji własnych - stopień realizacji program

2014.11.25

23 / 2014

Skup akcji własnych - stopień realizacji program

2014.11.24

22 / 2014

Skup akcji własnych - stopień realizacji program

2014.11.21

21 / 2014

Skup akcji własnych - stopień realizacji program

2014.11.20

20 / 2014

Skup akcji własnych - stopień realizacji program

2014.11.19

19 / 2014

Skup akcji własnych - stopień realizacji program

2014.11.18

18 / 2014

Skup akcji własnych - stopień realizacji program

2014.10.31

16 / 2014

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2014 roku

2014.10.28

15 / 2014

Skup akcji własnych - stopień realizacji program

2014.10.23

14 / 2014

Regulamin Programu Skupu Akcji Własnych AGROMEP S.A.

2014.09.10

13 / 2014

Treść uchwał podjętych na NWZ AGROMEP S.A. w dniu 10 września 2014 r.

2014.08.11

11 / 2014

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 10 września 2014 roku

2014.06.30

10 / 2014

Treść uchwał podjętych na ZWZ AGROMEP S.A. w dniu 30 czerwca 2014 r.

2014.06.02

9 / 2014

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2014 roku

2014.02.18

6 / 2014

Incydentalne naruszenie zasady ładu korporacyjnego

2014.01.21

3 / 2014

Oświadczenie w przedmiocie stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

2014.01.15

2 / 2014

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2014 roku

2014.01.10

1 / 2014

Wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji na rynku NewConnectDane kontaktowe

Od 2006 roku Agromep S.A. zdobywa doświadczenie w branży rolniczej i aktywnie działa na rynku, rozszerzając portfolio o nowe marki ciągników i maszyn rolniczych.

ul.Gostyńska 71, 64-000 Kościan

Tel. 65 511 09 08

agromep@agromep.pl

Szybki kontakt