EBI raport bieżący nr 01/2014


2014.01.10, nr 1/2014

Wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji na rynku NewConnect

Zarząd Spółki Agromep S.A. z siedzibą w Kościanie ("Spółka") informuje, że w dniu 9 stycznia 2014 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą Nr 22/2014 wyznaczył na dzień 14 stycznia 2014 r. pierwszy dzień notowań w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 760.000 (słownie: siedmiuset sześćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B wyemitowanych przez Spółkę, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda.

Akcje Spółki zostały oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLAGRMP00010.".

Akcje Spółki notowane będą na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "AGROMEP" i oznaczeniem "AGP".

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:

Michał Lichaj - Prezes Zarządu
Łukasz Miszkiewicz - Członek ZarząduDane kontaktowe

Od 2006 roku Agromep S.A. zdobywa doświadczenie w branży rolniczej i aktywnie działa na rynku, rozszerzając portfolio o nowe marki ciągników i maszyn rolniczych.

ul.Gostyńska 71, 64-000 Kościan

Tel. 65 511 09 08

agromep@agromep.pl

Szybki kontakt