EBI raport bieżący nr 01/2015


2015.01.20, nr 1/2015

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2015 roku

Zarząd spółki Agromep S.A. z siedzibą w Kościanie ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2015 roku.

Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:

Raporty kwartalne:

  • Raport za IV kwartał 2014 r. - w dniu 13 lutego 2015 r.
  • Raport za I kwartał 2015 r. - w dniu 13 maja 2015 r.
  • Raport za II kwartał 2015 r. - w dniu 13 sierpnia 2015 r.
  • Raport za III kwartał 2015 r. - w dniu 13 listopada 2015 r.

Raport Roczny za rok 2014 - w dniu 28 maja 2015 r.

Zarząd informuje, że ewentualne zmiany wskazanych powyżej dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego zgodnie z regulacjami obowiązującymi w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:

Michał Lichaj - Prezes Zarządu
Łukasz Miszkiewicz - Członek ZarząduDane kontaktowe

Od 2006 roku Agromep S.A. zdobywa doświadczenie w branży rolniczej i aktywnie działa na rynku, rozszerzając portfolio o nowe marki ciągników i maszyn rolniczych.

ul.Gostyńska 71, 64-000 Kościan

Tel. 65 511 09 08

agromep@agromep.pl

Szybki kontakt