EBI raport bieżący nr 01/2019


2019.01.08, nr 1/2019

Zawarcie umowy z biegłym rewidentem na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 i 2019

Zarząd Spółki AGROMEP S.A. z siedzibą w Kościanie (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 8 stycznia 2019 roku Emitent podpisał umowę z firmą POL-TAX 2 Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bora Komorowskiego 56C lok. 91 w Warszawie na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2018 i 2019.

POL-TAX 2 Sp. z o.o. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 4090.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:

Michał Lichaj - Prezes Zarządu
Łukasz Miszkiewicz - Członek ZarząduDane kontaktowe

Od 2006 roku Agromep S.A. zdobywa doświadczenie w branży rolniczej i aktywnie działa na rynku, rozszerzając portfolio o nowe marki ciągników i maszyn rolniczych.

ul.Gostyńska 71, 64-000 Kościan

Tel. 65 511 09 08

agromep@agromep.pl

Szybki kontakt