EBI raport biezacy nr 05/2017


2017.04.24, nr 5/2017

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2017 roku

Zarząd Spółki AGROMEP S.A. z siedzibą w Kościanie (dalej: "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2017 z dnia 16 stycznia 2017 r. dotyczącego terminów publikacji przez Emitenta raportów okresowych w 2017 roku, informuje o zmianie terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2017 roku z dnia 12 maja 2017 roku na dzień 15 maja 2017 roku.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:

Michał Lichaj - Prezes Zarządu
Łukasz Miszkiewicz - Członek ZarząduDane kontaktowe

Od 2006 roku Agromep S.A. zdobywa doświadczenie w branży rolniczej i aktywnie działa na rynku, rozszerzając portfolio o nowe marki ciągników i maszyn rolniczych.

ul.Gostyńska 71, 64-000 Kościan

Tel. 65 511 09 08

agromep@agromep.pl

Szybki kontakt