EBI raport okresowy nr 05/2014


2014.02.18, nr 5/2014

Korekta raportu kwartalnego nr 4/2014 - Raport okresowy za IV kwartał 2013 roku

Zarząd Agromep S.A. przekazuje w załączeniu korektę raportu kwartalnego za IV kwartał 2013 roku opublikowanego w dniu 13.02.2014 r. raportem EBI nr 4/2014.

Korekta raportu dotyczy uzupełnienia informacji w tabelach w pkt 2.3. Zestawienie zmian w kapitale własnym oraz pkt 2.4. Rachunek przepływów pieniężnych, tj. danych finansowych za okres IV kwartału 2013 i 2012 roku. Wprowadzone zmiany, w postaci prezentacji nagłówków tabel, wyszczególniono poniżej.

- Było:

2.3. Zestawienie zmian w kapitale własnym

Dane za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 | Dane za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012

2.4. Rachunek przepływów pieniężnych

Dane narastająco od 01.01.2013 do 31.12.2013 | Dane narastająco od 01.01.2012 do 31.12.2012

 

- Jest:

2.3. Zestawienie zmian w kapitale własnym

Dane za IV kwartał 2013 od 01.10.2013 do 31.12.2013 | Dane narastająco od 01.01.2013 do 31.12.2013 | Dane za IV kwartał 2012 od 01.10.2012 do 31.12.2012 | Dane narastająco od 01.01.2012 do 31.12.2012

2.4. Rachunek przepływów pieniężnych

Dane za IV kwartał 2013 od 01.10.2013 do 31.12.2013 | Dane narastająco od 01.01.2013 do 31.12.2013 | Dane za IV kwartał 2012 od 01.10.2012 do 31.12.2012 | Dane narastająco od 01.01.2012 do 31.12.2012

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące Spółkę:

Michał Lichaj - Prezes Zarządu
Łukasz Miszkiewicz - Członek Zarządu

 Korekta raportu kwartalnego nr 4/2014 - Raport okresowy za IV kwartał 2013 roku PDF.Dane kontaktowe

Od 2006 roku Agromep S.A. zdobywa doświadczenie w branży rolniczej i aktywnie działa na rynku, rozszerzając portfolio o nowe marki ciągników i maszyn rolniczych.

ul.Gostyńska 71, 64-000 Kościan

Tel. 65 511 09 08

agromep@agromep.pl

Szybki kontakt