ESPI raport nr 25/2014


2014.03.28, nr 25/2014

Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd Spółki AGROMEP S.A. informuje, iż w dniu 28 marca 2014 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od Pana Zbyszka Miszkiewicza, Przewodniczącego Rady Nadzorczej AGROMEP S.A., następującej treści:

"Ja niżej podpisany Zbyszek Miszkiewicz, Przewodniczący Rady Nadzorczej AGROMEP S.A., działając na podstawie art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384, z późn. zm.; dalej: "Ustawa o obrocie") informuję, iż osoba blisko ze mną związana w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 ustawy o obrocie, tj. spółka MEPROZET Kościan S.A. dokonała w dniach 21-27 marca 2014 r. następujących transakcji:

  • w dniu 21 marca 2014 r. nabyła łącznie 2.815 szt. akcji Spółki AGROMEP S.A. za średnią cenę 7,10 zł za każdą akcję; transakcje odbyły się w ramach sesji zwykłej na rynku NewConnect;
  • w dniu 24 marca 2014 r. nabyła łącznie 10.000 szt. akcji Spółki AGROMEP S.A. za średnią cenę 7,10 zł za każdą akcję; transakcje odbyły się w ramach sesji zwykłej na rynku NewConnect;
  • w dniu 25 marca 2014 r. nabyła łącznie 14.988 szt. akcji Spółki AGROMEP S.A. za średnią cenę 7,10 zł za każdą akcję; transakcje odbyły się w ramach sesji zwykłej na rynku NewConnect;
  • w dniu 26 marca 2014 r. nabyła łącznie 39.296 szt. akcji Spółki AGROMEP S.A. za średnią cenę 7,10 zł za każdą akcję; transakcje odbyły się w ramach sesji zwykłej na rynku NewConnect;
  • w dniu 27 marca 2014 r. nabyła łącznie 20.561 szt. akcji Spółki AGROMEP S.A. za średnią cenę 7,10 zł za każdą akcję; transakcje odbyły się w ramach sesji zwykłej na rynku NewConnect;

Niniejszą informację przekazuję w związku z faktem, iż:
− w spółce AGROMEP S.A. wchodzę w skład organu nadzorczego,
− w spółce MEPROZET Kościan S.A. wchodzę w skład organu zarządzającego, tj. pełnię funkcję Wiceprezesa Zarządu,
− osoba blisko ze mną związana w rozumieniu art. 160 ust. 2 wchodzi w skład organu nadzorczego MEPROZET Kościan S.A.,
− łączna wartość transakcji dokonanych przez MEPROZET Kościan S.A. przekroczyła próg 5.000 euro."

Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Michał Lichaj - Prezes Zarządu
Łukasz Miszkiewicz - Członek ZarząduDane kontaktowe

Od 2006 roku Agromep S.A. zdobywa doświadczenie w branży rolniczej i aktywnie działa na rynku, rozszerzając portfolio o nowe marki ciągników i maszyn rolniczych.

ul.Gostyńska 71, 64-000 Kościan

Tel. 65 511 09 08

agromep@agromep.pl

Szybki kontakt